Etnismo


Etnismo estas revuo, kiu informas pri etnaj aferoj. Ĝi ankaŭ estas la organo de IKEL, pere de la lastpaĝa informilo. En ĝi krome skribas diversaj IKEL-membroj kaj IKEL-estraranoj. Se vi havas interesajn informojn, ankaŭ vi povas kontribui: kontaktiĝu kun la redaktorino!

Jen la titolpaĝo de la laste aperinta Etnismo, kun interesa enhavtabelo!

Malnovaj Etnismo-numeroj: danke al nia kunlaboro kun www.gazetejo.org, eblas elŝuti kelkajn malnovajn numerojn de Etnismo el la reto, sufiĉas alklaki ĉi tie!

Tamen, por resti ĉiam ĝisdataj pri la lastaj evoluoj, por havi superrigardon pri la etnoj de la tuta mondo kaj por legi informojn netroveblajn aliloke, plej bone vi abonu Etnismo-n kaj subtenu IKEL! Vi povas aliĝi kaj membriĝi ĉe la kasistino!

 

Eblas reklami en Etnismo!

Anonctarifo: (EUR): 1 p. 40, 1/2 p. 20, 1/4 p. 10, 1/6 p. 5. Rabato por IKEL-membroj: 20%

 

 

Reen al la hejmpaĝo