Estraro de IKEL
Honora dumviva prezidanto: Uwe Joachim Moritz (platdiĉo)


PREZIDANTO:   Alain FAVRE

VICPREZIDANTO kaj ETNISMO-REDAKTORO:  Nicole MARGOT

SEKRETARIO: Nikolas XIL CARVALHO

KASISTO: Llibert PUIG I GANDIA

ESTRARANO POR LA RILATOJ KUN LA E-GAZETARO: IstvŠn ERTL

GEESTRARANOJ:  Xabier Rico ITURRIOTZ, HŤctor AL“S I FONT

 

Por kontaktiĝi kun la IKEL-estraranoj, bv. uzi la retan formularon, indikante kun kiu vi deziras paroli!

Reen al la hejmpaĝo