IKEL-simbolo

Coiste Idirnáisiúnta
na Saoirsí Eitneacha

Is ar a meas ar mhionlaigh is cóir sibhialtacht a mheas
(Mahatma Gandhi)


I 1978 a bunaíodh IKEL, le cuspóir tacú le cearta na mionlach ar fud an domhain uile. Le cothrom na Féinne a bhaineann meas ar na cearta sin, mar cuireann sé na pobail uile ar chomhchéim gan phribhléidí gan idirdhealú, agus tá sé úsáideach, mar tig leis cogaí a chosc. Is é an Dearbhú ar son na Daonnachta Eitní an bhuncháipéis lena dtacaíonn IKEL. Foilsítear nuachtlitir an Choiste, Etnismo, trí huaire sa bhliain agus bíonn eolas luachmhar faoi ábhair eitneacha inti. Sainchumann i gcreatlach UEA (Universal Esperanto Association - Cumann Domhanda Esperanto) is ea IKEL.

Fóram Plé IKEL


 

Comhairle
Cairt
Dearbhú na Daonnachta Eitní
Etnismo ar líne
Gluais na n-ainmneacha eitneacha in Esperanto (EEG)
Cuir comhrac ar an ocras is ar an díchoilltiú
Darempred
 

Reen al la hejmpaĝo


 

.